Hľadaj

O nás

Dom Seniorov Pezinok n.o. je neverejným/súkromným poskytovateľom sociálnych služieb a ponúka sociálne služby v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení.

Celková kapacita zariadenia je 78 klientov a sociálne služby sú poskytované celoročnou pobytovou formou.

Našim cieľom je zabezpečiť našim klientom dôstojné a kľudné prežitie svojej jesene života. Ponúkame profesionálnu pomoc tým, ktorí sú z dôvodu veku, nepriaznivého zdravotného stavu a z toho vyplývajúcej sociálnej situácie, odkázaní na odbornú pomoc iných fyzických osôb.

Ubytovanie klientom zabezpečujeme v 1-3 lôžkových priestranných izbách s bezbariérovými prístupmi. Každá izba má svoje vlastné samostatné sociálne bezbariérové zariadenie. V izbách klientov sú elektrické polohovateľné lôžka, ktoré sú napojené na najmodernejší nemocničný komunikačný systém. Spoločné priestory, administratívne miestnosti a izby klientov sme zariadili novým a kvalitným nábytkom. V zariadení je dostupný telefónny a televízny signál a internet. Výhľad z izieb je situovaný do rozľahlého lesa a kvetinových záhonov, ktoré sú starostlivo pestované v okolí areálu zariadenia.

Vytvorené sú priestory pre aktivačnú a záujmovú terapiu, duchovnú starostlivosť a priestory pre návštevy. Pred zariadením je vybudované tiché posedenie v zeleni, lavičky v kvetinových záhonoch, spevnená plocha s mobilným sedením a altánok pre kultúrno-spoločenské akcie.

Klientom Domu Seniorov Pezinok n.o. garantujeme individuálny prístup a poskytovanie komplexných sociálnych služieb spojených s dlhodobým pobytom, ako sú služby ubytovania, stravovania, opatrovateľské služby, služby všeobecného lekára a Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, služby spojené s využívaním voľného času klientov a ďalšie doplnkové služby.

Snahou nášho ústretového, trpezlivého a príjemného personálu s profesionálnym prístupom je aktívne podporovať našich klientov.

 

Novinky

Hľadáme dobrovoľníkov16 Nov, Hľadáme dobrovoľníkov
ZAUJÍMA VÁS AKO ŽIJÚ SENIORI V DOMOCH SENIOROV A AKÉ SÚ ICH ...

Voľné pracovné pozície

Dom Seniorov Pezinok n.o.
príjme do TP:

- opatrovateľa/ku

   

- upratovačku

   
     
     

V prípade záujmu nás
neváhajte kontaktovať:
info@dspezinok.sk

Linky 

OBEDOVÝ LÍSTOK

na tento týždeň TU

 

 

 

Nájdite nás

dom dôchodcov

dom seniorov

sociálne služby

zariadenie pre seniorov

zariadenie pre dôchodcov